การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

(กรุณาอ่านขั้นตอนการทะเบียน ก่อนเข้าระบบ)​​​​​​

  1. ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวามือ แล้วเลือก นักเรียน 

  2. (ช่องเลขประจำตัวนักเรียน) กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 15505

  3. (ช่องเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

   4. นักเรียนที่มี เลข G หรือ ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้กรอก ตัวเลข 0 จำนวน 13 ตัว (แทน)

  4. แล้วพิมพ์รหัสที่แสดงด้านบน เช่น ABCDE (กรุณารหัสที่แสดงด้านบน) แล้วคลิกที่คำว่า LOG IN

  5. นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม

  6. นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

  7. นักเรียนจะต้องเตรียมบัตรประจำนักเรียน และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการลงทะเบียนด้วย

*นักเรียนคนไหนติดปัญหาในการเข้าระบบหรือลงทะเบียน ติดต่อคุณครูโสรัจน์ โพธิ์จันทร์ ที่ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา โทร. 089 430 0596
**นักเรียนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วกรุณาทำการ log out ด้วย และระบบจะทำการ log out อัตโนมัติ เมื่อนักเรียนไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 5 นาที
***โปรดระวังการนำ Username และ Password ให้เพื่อน เพราะเพื่อนอาจจะเปลี่ยนวิชาที่เราลงทะเบียนไปแล้ว