การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (กรุณาอ่านขั้นตอนการทะเบียน ก่อนเข้าระบบ)​​​​​​

  1. ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวามือ แล้วเลือก นักเรียน 

  2. (ช่องเลขประจำตัวนักเรียน) กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 15505

  3. (ช่องเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก ตัวอย่างเช่น 15505

  4. แล้วพิมพ์รหัสที่แสดงด้านบน เช่น ABCDE (กรุณารหัสที่แสดงด้านบน) แล้วคลิกที่คำว่า LOG IN

  5. นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม

  6. นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

  7. นักเรียนจะต้องเตรียมบัตรประจำนักเรียน และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการลงทะเบียนด้วย

   8. กรณีที่นักเรียนลงทะเบียนเสร็จแล้ว นักเรียนจะเข้าระบบอีกครั้ง (ช่องเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น

   นักเรียนเริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และระบบปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.

*นักเรียนคนไหนติดปัญหาในการเข้าระบบหรือลงทะเบียน ติดต่อคุณครูรื่นจิตร ที่ห้องงานทะเบียนวัดผล หรือคุณครูพงษ์พันธ์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 132 
**นักเรียนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วกรุณาทำการ log out ด้วย และระบบจะทำการ log out อัตโนมัติเมื่อนักเรียนไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 5 นาที
***โปรดระวังการนำ Username และ Password ให้เพื่อน เพราะเพื่อนอาจจะเปลี่ยนวิชาที่เราลงทะเบียนไปแล้ว