การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

(กรุณาอ่านขั้นตอนการทะเบียน ก่อนเข้าระบบ)​​​​​​

  1. ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวามือ แล้วเลือก นักเรียน 

  2. (ช่องเลขประจำตัวนักเรียน) กรอกเลขประจำตัวนักเรียนโรงเรียนหอพระ 5 หลัก เช่น 15505

  3. (ช่องเลขประจำตัวประชาชน) กรอกเลขประจำตัวนักเรียนโรงเรียนหอพระ 5 หลัก เช่น 15505

  4. แล้วพิมพ์รหัสที่แสดงด้านบน เช่น ABCDE (กรุณารหัสที่แสดงด้านบน) แล้วคลิกที่คำว่า LOG IN

  5. นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม

  6. นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

*นักเรียนคนไหนติดปัญหาในการเข้าระบบหรือลงทะเบียน ติดต่อคุณครูรื่นจิตร ปัญญาเรือง ที่ห้องงานทะเบียนวัดผล โทร. 081 366 6835
**นักเรียนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วกรุณาทำการ log out ด้วย และระบบจะทำการ log out อัตโนมัติ เมื่อนักเรียนไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 5 นาที
***โปรดระวังการนำ Username และ Password ให้เพื่อน เพราะเพื่อนอาจจะเปลี่ยนวิชาที่เราลงทะเบียนไปแล้ว